ПРОФЕСОР ДОКТОР СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА -
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ БСП В 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ